Tilmelding

Samlet tilmelding indsendes til tilmelding@impeesa.dk og skal indeholde følgende oplysninger:

  • Antal patruljer og deres patruljenavne
  • Antal spejdere
  • Antal ledere/voksne
  • Antal postmandskab
  • Korps-/gruppe-/kredsnavn

Frist for patruljetilmelding er fredag den 15. september 2023 til tilmelding@impeesa.dk

Betaling foretages til mobilepay 4465TU (Impeesa) – husk at skrive gruppens/kredsens navn. Skulle man i
gruppen eller kredsen ikke have mobilepay, så ret kontakt til Team Impeesa.

Der er igen i år sat et max. på 24 patruljer. Tildeling af pladser sker som først til mølle.

Tilmelding er først endelig, når vi har modtaget betalingen, og indbetaling er bekræftet.

Comments are closed.