Tilmelding

Samlet tilmelding indsendes til tilmelding@impeesa.dk og skal indeholde følgende oplysninger:

  • Antal patruljer og deres patruljenavne
  • Antal spejdere
  • Antal ledere/voksne
  • Antal postmandskab
  • Korps-/gruppe-/kredsnavn

Frist for gruppevis tilmelding er fredag den 24. september 2021 til tilmelding@impeesa.dk

Betaling foretages til konto 9163 3488 272852 (Nordea – bemærk ny konto).

Som noget nyt er der i år sat et max. på 24 patruljer. Tildeling af pladser sker som først til mølle.

Tilmelding er først endelig, når vi har modtaget betalingen.

Comments are closed.