Postdommer og anden info til postmandskabet

Instruktion af Postmandskab

Det er vigtigt, at mindst én og gerne flere fra postmandskabet møder op til selve starten på Impeesa-løbet.

Her vil I blive samlet og få de sidste instruktioner, samtidig med at de deltagende spejdere bliver budt velkommen og gør klar til løbet.

Men læs alle nedenstående igennem først, så I er forberedt. Print evt. ud og udlever til postmandskabet inden I planlægger posten.

 

Afvikling af løbet

Kort og pointtavler udleveres til postdommerne, når de melder sig ved check-ind-bordet ved ankomsten på løbsdagen.

Når løbet starter, følger man 3 patruljer med ud til posten (endnu en vigtig grund til at være til stede ved starten). 

Klokken 19 åbner alle poster på een gang- da er alle fremme, også på de fjerneste poster.

Der må maksimalt anvendes 20 minutter på opgavens løsning samt til-, og framelding. (Før ikke nøje regnskab, men overhold tiden!)

Alle posterne lukker kl. 22.50, men hvis der er en patrulje på jeres post inden kl. 22.50, må de have lov til at løse postopgaven, selv om klokken passerer 23.00.

Send ikke patruljer videre til næste post efter kl. 22.40 – Send dem hjem til hallen!

Luk ikke endeligt jeres post før kl. 23.15 – med mindre alle patruljer har været på posten.

 

Postbemanding

Posten skal være bemandet, så den kan klare 3 patruljer samtidigt og i spidsbelastninger gerne 4 patruljer.

Hver post har en kontaktperson. Postmandskab kan bestå af personer fra egen gruppe eller kreds, men kan også være sammensat af personer fra flere korps/grupper (aftales indbyrdes – vi kan hjælpe med at sætte mandskab sammen).

Postmandskabet skal være ledere/spejdere, der er ældre end løbsdeltagerne, og derfor kan give en tydelig instruktion til spejderne.

Dog skal der på hver post være en leder/spejder over 18 til stede.

Postmandskab over 15 har alle det, vi i daglig tale kalder ‘børneattest’.

 

Pointsystem

Der gives point for hhv. løsning af opgaven og for turnout.

Point for opgaveløsning

Der gives 10 point i maksimum til hver patrulje for løsning af opgaven på posten.
Der gives kun hele point.

Point for turnout

Turnout kan udløse maksimum 5 point.
Der gives kun hele point.

Ved tildeling af point for turnout vurderes til- og framelding på posten samt samarbejde og god tone under løsning af opgaven. Hav respekt for at korpsene kan have forskellig måde at melde til og fra på.

Pointliste

Point for løsning af opgaven og turnout føres på den liste, der er udleveret til postmandskabet.

Kl. 21.00 indsendes en foreløbig liste over point på sms til et telefonnummer, der oplyses på dagen

Kl. 22.00 indsendes igen en liste til samme telefonnummer

Den færdige liste med point afleveres straks efter hjemkomsten arrangementsgruppen ved ‘check-in’-bordet.

 

Praktisk vedrørende posten

Bemærk, at det er ikke tilladt at køre i bil ind til posterne.

Løbsledelsen har kørselstilladelse til en enkelt bil og vil kunne bistå i nødsituationer – men løbsledelsen har ikke mulighed for at køre materialer ud på posterne.

Det er kun tilladt at have bål på bålposten. Der må ikke være bål eller trangia/stormkøkken på de øvrige poster.

Indtagelse af alkohol er ikke tilladt.

 

Forberedelse af posten

Forbered jer på vejret

Posten skal kunne afvikles i alt slags vejr – måske skal noget af materialet lamineres?
Og posten skal kunne afvikles både tidligt og sent – dvs. både i lys og i mørke.

 Læg op til aktivitet fremfor ”stillesiddende” poster

Poster, der indeholder fysisk aktivitet, er mere spændende end poster, der udelukkende er læse/skrive-poster.

Det er vigtigt at være forberedt på, at flere af spejderne kan være ordblinde. Posten bør derfor forklares eller læses op for patruljen, når den ankommer.

 

Forbered bedømmelsen

Det er vigtigt at I internt aftaler, hvordan I vil bedømme præstationerne på posten, så alle på posten bedømmer efter de samme retningslinjer – og spejderne kan få klar besked.

Tag f.eks. stilling til hvilke materialer/redskaber/opslagsbøger, spejderne evt. må bruge, og hvor meget eller lidt hjælp, I vil give undervejs. Og hvordan vil I vurdere præstationerne på posten.

Da I jo skal kunne betjene op til 3 patruljer ad gangen på posten, vil det ofte være forskellige personer fra postmandskabet, der stiller/bedømmer opgaven. Det er derfor vigtigt, at patruljerne oplever, at regler og bedømmelse er forholdsvis ens på jeres post, uanset hvem på posten, der stiller opgaven, og uanset hvornår på aftenen, de møder jeres post.

 

Spørgsmål til løb eller post kan sendes til info@impeesa.dk

Comments are closed.