Postdommer og anden info til postmandskabet

Instruktion af Postmandskab

Det er vigtigt, at mindst een og gerne flere fra postmandskabet, møder op til selve starten på Impeesa-løbet.

Her vil I blive samlet og få de sidste instruktioner samtidig med at de deltagende spejdere bliver budt velkommen og gør klar til løbet.

Men læs nedenstående igennem først, så I er forberedt.

 

Afvikling af løbet

Kort og pointtavler udleveres til postdommerne, når de melder sig ved check-ind-bordet ved ankomsten på løbsdagen.

Når løbet starter, følger man 3 eller 4 patruljer med ud til posten (endnu en god grund til at være til stede ved starten). 

Klokken 19 åbner alle poster på een gang- da er alle fremme, også på de fjerneste poster.

Een af de medfølgende patruljer kan være en “stjernepatrulje”. En stjernepatrulje skal ikke løse opgaven på startposten, men sendes videre til den næste post. Dette sker for at løbet kan afvikles mere glidende.

Der må maksimalt anvendes 20 minutter på opgavens løsning samt til-, og framelding. (Før ikke regnskab, men hold tiden!)

Alle posterne lukker kl. 22.50 (kl. 23.05 for stjernepatruljer), men hvis der er en patrulje på jeres post inden kl. 22.50 (23.05 for stjernepatruljer), må de have lov til at løse postopgaven, selv om klokken passerer 23.00 (23.15).

Send ikke patruljer videre til næste post efter kl. 22.40 (22.55 for stjernepatruljer) – Send dem hjem til hallen!

Luk ikke endeligt jeres post før kl. 23.15 – med mindre alle patruljer har været på posten.

 

Postbemanding

Posten skal være bemandet, så den kan klare 3 patruljer samtidigt og i spidsbelastninger 4 patruljer.

Hver post har en kontaktperson. Postmandskab kan bestå af personer fra egen gruppe eller kreds, men kan også være sammensat af personer fra flere korps/grupper (aftales indbyrdes – vi kan hjælpe med at sætte mandskab sammen).

Postmandskabet kan være ledere og spejdere, der er ældre end løbsdeltagerne, og derfor kan give en tydelig instruktion til spejderne.

Dog skal der på hver post være en leder/spejder over 18 til stede.

Postmandskab over 18 har alle det, vi i daglig tale kalder ‘børneattest’.

 

Pointsystem

Der gives point for hhv. løsning af opgaven og for turnout.

Point for opgaveløsning

Der gives 10 point i maksimum til hver patrulje for løsning af opgaven på posten.

Point for turnout

Turnout kan udløse maksimum 5 point. Ved tildeling af point for turnout vurderes til- og framelding på posten samt samarbejde og god tone under løsning af opgaven. Hav respekt for at korpsene kan have forskellig måde at melde til og fra på.

Pointliste

Point for løsning af opgaven og turnout føres på den liste, der er udleveret til postmandskabet ved check-in.

Listen med point afleveres igen straks efter hjemkomsten til hallen ved ‘check-in’-bordet.

 

Vigtigt ved bedømmelsen

Husk at aftale internt inden løbet starter, hvordan I vil bedømme præstationerne på posten – hvilke materialer/redskaber/opslagsbøger må spejderne evt. bruge og hvor meget eller lidt hjælp vil I give undervejs. Og hvordan vil I vurdere præstationerne på posten.

Da I jo skal kunne betjene op til 4 patruljer af gangen på posten, vil det ofte være forskellige personer fra postmandskabet, der stiller opgaven. Det er derfor vigtigt, at alle patruljer oplever, at regler og bedømmelse er forholdsvis ens på jeres post, uanset hvem på posten, der stiller opgaven, og uanset hvornår på aftenen de møder jeres post.

 

Praktisk vedr. posten

Bemærk, at det er ikke tilladt at køre i bil ind til posterne.

Løbsledelsen har kørselstilladelse til en enkelt bil og vil kunne bistå i nødsituationer – men løbsledelsen har ikke mulighed for at køre materialer ud på posterne.

Det er kun tilladt at have bål på bålposten – ikke på de øvrige poster.

Trangia, fakler etc. er dog tilladt – og stemningsfuldt.

 

Spørgsmål til løb eller post sendes til info@impeesa.dk

Husk at spejderne går op i det med liv og sjæl – respektér legen og værn magien.

 

God fornøjelse en fredag aften i Oktober!

Comments are closed.